Karmenta empowers women and men

                      UPDATE CORONA     News     Login     Make an appointment:  +31-(0)73 - 7200 993

Hormone substitution

Hormone substitution

Menopause and hormonal therapy.

There aren’t many medical issues that have so many different opinions as how menopause should be treated. In this discussion, hormone replacement therapy (HRT), also known as hormone substitution therapy (HST), is the primary method in classic medical practise.

Information (Dutch)

Er zijn weinig medische zaken waarover zoveel meningsverschillen bestaan als over de manier waarop menopauzeklachten behandeld moeten worden. Bij deze discussie staat in de klassieke geneeskunde hormoonvervangende therapie (HVT), ook genaamd hormoonsubstitutietherapie (HST) of hormone replacement therapy (HRT) centraal.  

Ik beschouw de klassieke hormoonvervangende therapie dan ook als een van de vele ‘oplossingen’ die de klassieke geneeskunde heeft ontdekt voor de behandeling van een klachten die vrouwen in de overgang kunnen belemmeren. Ongeveer 96% van de vrouwen ervaart overgangsklachten maar ongeveer 35 % heeft zodanige klachten dat ze hulp zoeken. Meestal eerst in huis/tuin en keuken middeltjes , soms gaan ze naar de huisarts.

Slechts 5 % van de huisartsen ziet vrouwen die om hulp komen vragen voor klachten van de overgang. Het taboe heerst dat het een natuurlijk proces is en dat vrouwen niet moeten klagen.

Of erg heerst een schrikbeeld over hormonen.

De traditionele geneeskunde is zeer sterk farmaceutisch gericht. Er wordt voornamelijk aandacht besteed aan de geneesmiddelen die op de markt zijn. Met als enig doel acute symptomen zo snel mogelijk te onderdrukken in plaats van symptomen te zien als signalen dat er in de basis ergens iets aan het veranderen is

Menopauze werd in de klassieke geneeskunde veeleer gezien als een ‘te behandelen ziekte’ die zo snel mogelijk voorbij moet gaan en waarvan de symptomen liefst zo goed mogelijk onderdrukt moeten worden. In die optiek was de ontdekking van synthetische hormonen die de onevenwichten bij de menopauzale vrouw konden herstellen, een van de meest spectaculaire ontdekkingen in de moderne geneeskunde. HST heeft miljoenen vrouwen kunnen helpen die totaal ontredderd waren op het moment dat ze in de menopauze kwamen. Vrouwen die zoveel en zo zware klachten hadden dat hun levenskwaliteit sterk achteruit ging. In het verleden was HST dé oplossing voor zware menopauzale klachten. Het evenwicht van de vrouwelijke hormonen is evenwel een uiterst delicaat systeem waar heel voorzichtig mee omgegaan moet worden. Bij milde klachten kunnen andere behandelingen zeker eerst overwogen worden.

Hormoonvervangende therapie kan vervelende bijwerkingen hebben. Zoals migraine, duizeligheid, vocht vasthouden, en bij langdurig gebruik het risico op oestrogeengerelateerde kanker. Voornamelijk borst-, baarmoeder- en baarmoederhalskanker, werd niet als serieus te nemen risico beschouwd.

Gelukkig is de hormoontherapie in de loop der jaren sterk geëvolueerd en zijn artsen meer en meer overgestapt naar het gebruik van bio-identieke hormonen. Die worden niet alleen veel beter in het lichaam opgenomen, maar ook veel minder risico’s inhouden voor de gezondheid.

Bij hormoonvervangende therapie is het daarom heel belangrijk om onderscheid te maken tussen synthetische hormonen en bio-identieke hormonen. Bio-identieke hormonen worden in de hedendaagse geneeskunde door endocrinologen en hormoonspecialisten met veel succes ingezet bij aandoeningen die veroorzaakt worden door hormonale onevenwichten of tekorten, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, schildklierziekten, bijnieruitputting en depressie.

We hebben vandaag de mogelijkheid om fantastische dingen te doen met hormonen voor specifieke problemen waar preventie of natuurlijke ondersteuning niet werken. Bij vrouwen die vervroegd in de menopauze komen (bijvoorbeeld na het verwijderen van de eierstokken of baarmoeder) is het zelfs levensnoodzakelijk om hormoontherapie voor te schrijven. Het is echter belangrijk dat dit gebeurt met de nodige kennis en verantwoordelijkheid: hormoontherapie is een boeiende maar ingewikkelde materie, waarbij de juiste dosering van het allergrootste belang is. Het is niet iets waarmee niet-specialisten op eigen houtje kunnen experimenteren, maar iets waar zeer bewust mee omgegaan moet worden.

Belangrijk is om het volgende te weten

Global Consensus Statement on Menopausal Hormone Therapy (MHT) voor patiënten:

 • MHT is de meest effectieve behandeling voor typische overgangsklachten: opvliegers en overmatig transpireren. Dit geldt voor vrouwen van elke leeftijd. De voordelen van MHT wegen voor vrouwen die jonger zijn dan 60 jaar en/ of voor vrouwen binnen 10 jaar na de menopauze (de laatste menstruatie) zwaarder dan de mogelijke risico’s.
 • MHT is effectief en geschikt voor de preventie van botbreuken als gevolg van osteoporose bij vrouwen met een verhoogd risico op botontkalking, die jonger zijn dan 60 jaar en/of binnen 10 jaar na de menopauze.
 • Gegevens uit goed wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat MHT met uitsluitend oestrogenen de kans op hart en vaatziekten vermindert, en dat er tevens een afname is van totale sterfte bij vrouwen jonger dan 60 jaar en/of binnen 10 jaar na de menopauze. Data van deze onderzoeksgroep met gecombineerd gebruik van een oestrogeen én een progestageen laten een zelfde trend zien wat betreft de mortaliteit, waarbij de meeste gerandomiseerde klinische onderzoeken noch een significante toename noch afname van coronaire hartziekten lieten zien.
 • Lokale (vaginaal toegepaste) laag gedoseerde oestrogeentherapie heeft de voorkeur bij vrouwen die uitsluitend symptomen hebben als vaginale droogte of daarmee samenhangend ongemak bij geslachtsgemeenschap.
 • Oestrogeen gegeven als enige middel is geschikt voor vrouwen bij wie de baarmoeder verwijderd is. Combinatie met een progestageen of progesteron is alleen nodig als de baarmoeder aanwezig is.
 • De optie van MHT is een individuele beslissing waarbij verbetering van levenskwaliteit en het belang dat gehecht wordt aan preventie enerzijds moet worden afgewogen tegen persoonlijke risicofactoren als leeftijd, aantal jaren na de menopauze en risico’s op veneuze trombo-embolie, herseninfarct, ischemische hartziekten en borstkanker anderzijds.
 • De kans op veneuze trombo-embolie en herseninfarct neemt toe bij het gebruik van orale MHT echter het absolute risico is zeer laag bij vrouwen jonger dan 60. Uit observationele studies bleek een lager risico als oestrogeen via de huid wordt toegediend.
 • De toename van het borstkankerrisico bij vrouwen ouder dan 50 jaar, dat geassocieerd wordt met MHT is een complex onderwerp. Deze toename van mammacarcinoom is primair geassocieerd met het gebruik van gecombineerde MHT. Het risico dat wordt toegeschreven aan MHT is klein en neemt weer af zodra de MHT wordt gestaakt.
 • De dosering en duur van MHT moet stroken met het doel van de behandeling en bijbehorende veiligheidskwesties en individueel worden bepaald.
 • Systemische MHT wordt aanbevolen voor vrouwen met een premature overgang (POI, primaire ovariële insufficiëntie) tenminste tot de gemiddelde natuurlijke overgangsleeftijd (51 jaar in Nederland)
 • Het gebruik van individueel op maat samengestelde (zgn. ‘custom-compounded’) bio-identieke
 • hormoontherapie (zoals in de VS in zwang) wordt niet geadviseerd.
 • De huidige data ondersteunen niet dat MHT veilig gebruikt kan worden door vrouwen die borstkanker hebben gehad.

vertaald door B. Havenith

 

Questions?

Please, do not hesitate to contact us


contact blok phone

Call by telephone

at 073 - 7200 993

 contact blok email

Ask your question

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  +31(0)73 - 7200 993
 • Costs

  Vergoeding door je zorgverzekering

  Vrijwel alle (verzekerde zorg) behandelingen bij Karmenta worden gefactureerd met een DBC-zorgproduct. De prijs op de nota van zo'n zorgproduct heeft een prijs uit de Passantentarievenlijst. Bij verzekerde zorg dien je de factuur in bij je zorgverzekeraar voor de vergoeding. De vergoeding hangt vervolgens natuurlijk ook af van de zorgpolis die je gekozen hebt en de voorwaarden. Bel eventueel met de zorgadministratie als je vragen hebt.

What does your treatment route look like?

These are the steps you follow during an operation at Karmenta (Dutch)
 • Preliminary planning
  Preliminary planning
 • pre-operative screening
  pre-operative screening
 • Final planning
  Final planning
 • The day of your surgery
  The day of your surgery
 • Follow-up Check-up
  Follow-up Check-up
 • Preliminary planning

  In consultation with Karmenta's gynaecologist, it has been decided to operate in the operating room (OR) or the outpatient treatment room (PBK) of Karmenta.

  The gynaecologist checks with the outpatient assistant when there is room on the OR program. You will be given a date on which your surgery will be scheduled. This schedule is always subject to change. In exceptional cases, the date may change. If this happens, you will of course receive a message from us. A few days before the date of the operation, the outpatient assistant will tell you exactly when you are expected. If you have any questions, please don't hesitate to call the outpatient assistant.

   

   

   

 • pre-operative screening

  We will ask you to complete a health questionnaire a few weeks before your procedure. You can easily do that online on our website, so you can do that right now. Karmenta's anesthetist will assess your completed questionnaire and, based on your answers, determine which anesthetic is best for you. Of course  there is room on the online form to indicate your own preference, but the anesthetist has the last word... possibly the anesthetist or the anesthesia nurse will contact you and sometimes they will ask you for a photo of your head and neck.

  Fill in the questionnaire as best you can, and be sure to indicate if you are unsure, or if you are afraid of something or if you want more information about something.

  Go to the online questionnaire  (Pre-operative screening)

 • Final planning

  If the pre-operative screening has been assessed and the anesthesia has approved your anaesthetic, our OR assistant Cynthia will plan the operation day. She will of course also keep an eye on whether all the necessary materials have been ordered, have been delivered on time and everything else is in order for your procedure on the day of your operation. An optimal order of all patients is made during the operation day and then the time is determined at which it is your turn.

  You will receive an email from our electronic patient file with the time of your procedure.

  What if you can't be scheduled?

  The anesthetist may see a problem with your surgery, or another problem may arise in the preparations for your surgery. It is not fair if we would schedule you for a procedure when all preparations are not 100% in order, so of course we will inform you immediately and consult with you. In principle, there are several options:

  WE SOLVE THE PROBLEM AND SCHEDULE YOU ON ANOTHER DAY FOR YOUR OPERATION

  That is annoying, but we do this because it is best for your health. Then only the day of your procedure will change and we will reschedule you. You do not have to complete your pre-operative screening again, unless the anesthetist asks you to, of course.

  WE REFER YOU TO ANOTHER CLINIC OR HOSPITAL

  If we cannot operate on you because we do not have the right facilities in our medical center, we will refer you to a hospital where these facilities are available. In most cases this will be a hospital in your area. We will discuss this with you and our gynecologist will discuss your situation, and your procedure, with her colleague in the hospital concerned.

 • The day of your surgery

  On the day of your procedure or operation, you naturally kept to the agreements that were made with you in advance. You report to the Karmenta desk of the Schijndel Medical Center, at Steeg 6 in Schijndel, at the agreed time. So the same place where you went for the consultation hour. Gerard sits there and he calls the holding company in the operation complex for you to see if they are ready to prepare you for your operation. He will also record the details of the person who will collect you after your procedure in the electronic patient file. Because often you are not allowed to drive or cycle home after your procedure.

  If administrative matters still need to be arranged, you can also arrange this with Gerard. You sit in the waiting room until the nurse from the holding company comes to pick you up.

  ON THE HOLDING

  The entrance to the OR complex is just behind the reception. First you can change in a room. You will be given surgery clothes to put on and the nurse will ask you who you are, when you were born and what surgery you are scheduled for (this will be done a few more times during your surgery). The nurse anesthetist will meet you and will discuss the planned anesthesia with you. Feel free to ask the questions you want to ask. The entire Karmenta team is focused on making you feel as comfortable as possible during your procedure. Do you want to play with your smartphone a bit, we have super fast WiFi if you log in to the WiFi network "MCS guest".

  THE PROCEDURE

  Ultimately, of course, you'll go to the operating room for your procedure and when you're done, they'll take you back to the recovery room to recover from your sedation. You return to the same nurses you had already met, and you can now also eat something. When you are a bit fresh again, the gynecologist will visit you to tell you how your procedure went.

  BACK HOME

  You've probably already texted him or her, but otherwise we'll make sure that the person who comes to pick you up gets a signal to pick you up. You'll have to wait a while for the team to release you from their care at the operating complex. If special arrangements need to be made with you, we will tell you and we will also make sure that you have understood it correctly. You will receive a letter of discharge and often also information for aftercare after your operation. Sometimes you will be given medication, for example for pain relief during the evening and night.

  Are you not feeling well at home, are you bleeding, or are you worried? Then don't hesitate and call Karmenta. Our special number for this is 073 - 7200 828

 • Follow-up Check-up

  An appointment is almost always made a few days after your procedure for the follow-up check-up. The appointment card is in the folder you received after your procedure, or an e-mail has been sent to you from the electronic patient file. During the follow-up consultation you will speak with the gynecologist who operated on you and she will discuss with you how the operation went and how you have recovered afterwards. Usually she will also want to see how your wound has healed. You also discuss any complaints and how you can best refurbish.

We’re in the middle of Brabant and will welcome you with open arms

And coffee in the waiting room! You’ll find us in the middle of Brabant, not far from ‘s-Hertogenbosch and Eindhoven. A 10 minute drive from the A2, right next to a square with tons of free parking space.

Medisch Centrum Schijndel

Visiting Address

Telephone : +31-(0)73 - 7200 993
Fax : +31-(0)73 - 7200 908
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Opening Times

 • Work days :

  08:30 - 17:30 uur

 • Lunch
  12:30 - 13:00 uur

Karmenta can be reached over the phone on all work days from 08:30 - 17:00